Documente publice

Obligatiile autoritatilor care emit apostile

Fiecare dintre autorităţile emitente tine un registru sau un fişier în care înregistreaza apostilele eliberate, indicând:

a) numărul de ordine şi data apostilei;

b) numele semnatarului actului oficial şi calitatea în care acesta a acţionat sau, pentru actele nesemnate, indicarea autorităţii care a aplicat sigiliul sau ştampila.

La cererea oricărei persoane interesate autoritatea care a eliberat apostila este obligată să verifice dacă datele din apostilă corespund celor din registru sau din fişier.

Documente care se apostileaza

Pentru apostilarea actelor , in vederea casatoriei :

  • Certificat de nasterecertificat de celibat (act de stare civila), adeverinta/atestare/certificat de domiciliu (document justificativ de domiciliu) ; certificat de rezidenta
  • Certificatul de celibat si adeverinta de domiciliu: se elibereaza de catre primaria de care apartineti din Romania.
  • Certificatul de atestare a domiciliului si a cetateniei romane se depune la primaria orasului unde aveti resedinta in Romania si apoi este trimis de aceasta la ministerul aferent din tara unde are loc casatoria (30-60zile)
  • Pentru certificatul de rezidenta se va face o declaratie pe onoare direct in limba statului in care se mentioneaza rezidenta.
  • Actele in original se apostileaza mai intai la prefectura si apoi se traduc si legalizeaza

 

Pentru apostilarea actelor, in vederea continuarii sau echivalarii studiilor :

  • Pentru diploma de bacalaureat se elibereaza o adeverinta de autenticitate de la liceul care a emis-o ,apoi aceasta se avizeaza la inspectoratul judetean.Dupa ce ati indeplinit aceasta formalitate ne puteti contacta pentru apostilare (putem sa apostilam diploma de bacalaureat in original cat si apostilarea traducerii). Este valabila aceeasi procedura si pentru foaia matricola.
  • Diploma de licenta se elibereaza,bineinteles, de la facultate ,care poate elibera si programa analitica,daca vi se cere.
  • Ministerul Educatiei va aviza programa analitica si diploma de licenta, dupa care noi putem finaliza procesul (traducere autorizata, legalizarea traducerii , apostilare) Atentie! Programa analitica de obicei are zeci sau chiar sute de pagini, in unele cazuri nu este necesara traducerea si apostilarea ei.
  • Pentru diplome de bac,licenta, sau alte studii , acestea se pot apostila numai daca sunt stampilate de catre Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor http://www.cnred.edu.ro

Contactati biroul nostru de traduceri engleza din Bucuresti pentru traduceri autorizate, traduceri legalizate, apostile documente sau interpretariat autorizat de limba engleza

Asiguram traduceri autorizate si legalizate (la cerere) pentru majoritatea limbilor de circulatie internationala.

SUNA ACUM