Model de procura auto Turcia (in turca) -valabil pentru auto in leasing

Romence’den tercüme

(numele firmei de leasing)

 

Çıkış no. (numarul si data imputernicirii auto)

 

             

YETKİ BELGESİ 

 

…………… Bükreş, (adresa exacta), sektör (numar sector) adresinde, (J-ul firmei de leasing)  numarası altında Ticaret Sicili’nde kayıtlı, (cif societatii) mali kayıt kodu, RO mali sıfatı ile Yönetici Müdür olarak (numele celui care imputerniceste, de la societatea de leasing) tarafından temsilen (numele societatii de leasing care imputerniceste) şirketi, aşağıdaki aracın sahibi olarak,

Tanım:                     (marca auto pentru care se face procura auto Turcia, precum si modelul) 

Şase numarası:        (seria sasiu auto)

Plaka numarası:       (numar de inmatriculare auto)

           

(numele societatii de asigurare) tarafından Yeşil Kart sigortasının verildiği ülkeler için yukarıdaki aracı (durata pentru care este valabila cartea verde) tarihleri arasında kullanmaya (numele imputernicitilor care vor conduce auto in Turcia) yetkili olduğunu tayın eder.    

 

İşbu yetki belgesinin (numele celui care a incheiat contractul de leasing) ile (numele societatii de leasing) arasında aktedilen (numarul contractului de leasing) nolu leasing sözleşmesine uygun olarak verildiğini belirtiriz.

 

İşbu yazı gümrükte ibraz edilmek üzere verilmiştir.

 

(numele persoanei de la societatea de leasing, care semneaza procura auto Turcia)

Şirket kaşesi ve imza

(stampila si semnatura societatii de leasing)

 

Contactati biroul nostru de traduceri engleza din Bucuresti pentru traduceri autorizate, traduceri legalizate, apostile documente sau interpretariat autorizat de limba engleza

Asiguram traduceri autorizate si legalizate (la cerere) pentru majoritatea limbilor de circulatie internationala.

SUNA ACUM