Model procura auto (leasing) Turcia in romana

Nr. iesire.

IMPUTERNICIRE

(numele societatii), cu sediul (…………………………………….), inmatriculata la Registrul Comertului cu (…………………………………), CIF nr. ……………………, atribut fiscal RO, reprezentata prin Director Executiv (numele………..), in calitate de proprietar al autovehiculului identificat cu urmatoarele date:

Descriere

Numar caroserie (numar identificare) No:……………………………… Numar inmatriculare :

Imputerniceste pe (numele imputernicitului / imputernicitilor) sa foloseasca autovehiculul mentionat, exclusiv in tarile pentru care s-a eliberat de catre Asiguratorul (numele societatii de asigurare), asigurarea tip Carte Verde, in perioada (perioada de valabilitate carte verde )

Mentionam ca prezenta imputernicire s-a eliberat in conformitate cu contractul de leasing nr. (……………………………) incheiat intre (numele societatii de leasing) si (numele celui care a semnat contractul de leasing)

Prezenta s-a eliberat in scopul prezentarii la controlul vamal.

Contactati biroul nostru de traduceri engleza din Bucuresti pentru traduceri autorizate, traduceri legalizate, apostile documente sau interpretariat autorizat de limba engleza

Asiguram traduceri autorizate si legalizate (la cerere) pentru majoritatea limbilor de circulatie internationala.

SUNA ACUM