Model incheiere data certa notar

ROMANIA
BIROU NOTARULUI PUBLIC ……………………….
SEDIUL …………………………………………………….

                                       Incheiere cu data certa nr. ….
                                       Anul ……. Luna ……..Ziua …..

  In fata mea, ………………………………….., notar public, la sediul biroului s-a prezentat:
………………………………………, domiciliat  in  ………………………………………………….,
str.  ……………………….nr. ……., bloc …….., scara ……….., etaj …….., apart. …………,
sector/judet …………………………………….., identificat cu C.I./B.I./Pasaport seria ………
nr. ……………, eliberat de………………, la data …………………., care  a  prezentat  doua
(trei)  exemplare  dintr-un inscris  care  este  PROCURA , care  nu
prezinta stersaturi sau modificari/sau care prezinta urmatoarele1): …………………………
…………………… .Din care s-au eliberat partii ……………………. exemplare.

In temeiul art. 8 lit. f) si art. 90 din Legea nr. 36/1995 SE DA DATA CERTA PREZEN-
TULUI INSCRIS.

S-a taxat cu ………………. lei, taxa de timbru conform chitantei nr. ………./……….. .
S-a aplicat timbru judiciar de ……….. lei.
S-a perceput onorariu in suma de ……… lei, conform chitantei nr. ……/……………. .

Contactati biroul nostru de traduceri engleza din Bucuresti pentru traduceri autorizate, traduceri legalizate, apostile documente sau interpretariat autorizat de limba engleza

Asiguram traduceri autorizate si legalizate (la cerere) pentru majoritatea limbilor de circulatie internationala.

SUNA ACUM